Werkwijze

Centraal uitgangspunt in de werkwijze van De Libero B.V. is een op het ‘systeemdenken’ geënte totaal-benadering van complexe opgaven die typisch spelen in projecten, project- en programma- georiënteerde organisaties.

De Libero's visie op High Performance Projecten-organisatie
Blauwdruk High Performance Projecten-organisatie [HPO]

Op basis van deze systemische aanpak creëert De Libero B.V. snel een samenhangend overzicht op het geheel van interacties en relaties die in de opgave opgesloten liggen. De complexiteit wordt als het ware ontrafelt waarna de werkelijke kern van de opgave (mechanismen en behoefte) op eenvoudige wijze voor de klant inzichtelijk gemaakt wordt.

Door het verkregen diepere inzicht in de opgave wordt de meest effectieve oplossing vervolgens op een zo efficiënt mogelijke wijze georganiseerd en in nauwe samenwerking met de klant uitgevoerd. Hierbij richt De Libero B.V. zich altijd op een blijvend leereffect in de organisatie van de klant.

De Libero B.V. beschikt over een zorgvuldig opgebouwd netwerk van complementaire en elkaar versterkende partners.

De Libero B.V. : Inzicht door Overzicht.