Visie

In het huidige informatietijdperk staan organisaties steeds meer in een open verbinding met hun omgeving. Een omgeving waarin technologische mogelijkheden onbegrensd lijken te zijn, betrokkenen steeds slimmer en kritischer worden, en maatschappelijke ontwikkelingen elkaar in een toenemend hoog tempo opvolgen. Dit maakt dat organisaties zich steeds sneller moeten kunnen aanpassen om hun maatschappelijke relevantie en meerwaarde te demonstreren.

Competenties, kennis en vaardigheden van medewerkers, de inrichting van processen, structuren, governance en systemen, maar ook minder tastbare zaken als de bedrijfscultuur en gehanteerde leiderschap stijlen; Steeds frequenter zal blijken dat deze kernelementen in de bedrijfsvoering niet meer voldoende effectief en/of efficiënt zijn. Verander opgaven volgen elkaar dientengevolge steeds sneller op, klassieke verander-programma’s blijken vaker en vaker een te traag, te complex en te kostbaar instrument en beginnen elkaar zelfs te overlappen totdat de organisatie in een chaotische toestand van quasi continue ontwikkeling komt.

De Libero B.V. is ervan overtuigd dat de noodzaak voor organisaties om ‘slimme’, opgave gestuurde, verbeter- en innovatieprocessen in te richten steeds groter wordt. Door samen, systemisch naar de organisatie te kijken, kan dit heel gericht met een aantal slimme ingrepen ingeregeld worden. Met het structureel inbedden van innovatie kan een organisatie nadrukkelijk sturen op het duurzaam leveren van meerwaarde; Een inspirerende en vooral leuke reis!