Missie

De Libero B.V. ziet het als haar missie om organisaties te helpen in het concretiseren en duurzaam realiseren van verbeteringen en veranderingen, die de maatschappij van hen verlangt. Wij realiseren een blijvende transactie van visie naar concrete actie.

De Libero B.V. richt zich primair op organisaties “die dicht tegen de maatschappij aan bewegen”, zoals organisaties in de bouw-, onderwijs- en zorgsector.

De Libero B.V. onderscheidt zich in haar verbeter aanpak door;

  • Te ontwikkelen over de as van uw core business;
    • Change is the only constant, so why program it as if it’s not?
  • Steeds gericht te zijn op een blijvend (leer)effect voor uw organisatie;
    • Uw professionele autonomie stellen wij als onze doelstelling!
  • Een op het ‘systeemdenken’ geënte benadering van de gewenste verbeteringen;
    • De meest effectieve actie op een zo efficiënt mogelijke wijze georganiseerd;

De Libero B.V. , Inzicht door Overzicht…