Categorie archief: Uncategorized

Een cameralens op de bouwsector

Delft, 28-04-2017; Stel we zetten een cameralens op de bouwsector…

Op 30 januari jl. heeft De Libero B.V. deelgenomen aan het jaarlijkse Bouwcampus Idee Diner. We kijken terug op een erg leuke en vooral inspirerende  bijeenkomst, waar veel nieuwe ideeën en inzichten zijn gedeeld. Tijdens dit diner zijn een aantal partners van de Bouwcampus geïnterviewd om te vertellen over de toegevoegde waarde van de Bouwcampus en hun ‘cameralens’ in de bouwsector.

Klik hier voor het complete interview zoals dat door Roland is gegeven.

Met dank aan Buro Barcode (www.burobarcode.nl)

De Libero B.V. wordt partner van De Bouwcampus

Delft, 09-09-2016; De Nederlandse bouw- en infrasector is hard op weg om de volgende systeemsprong te gaan maken. De Libero B.V. en haar netwerkpartners zijn er van overtuigd dat dit vanuit een onafhankelijke positie in de bouwketen moet worden aangejaagd. Daarom is de Bouwcampus wat ons betreft de katalysator tussen samenwerkende partijen in de bouwketen. Wij voorzien een stevige rol voor De Bouwcampus en dragen daar met onze kennis en ervaring graag aan bij.

Te zien in het partneroverzicht: http://debouwcampus.nl/partners
 en direct te bereiken via: http://debouwcampus.nl/partners/overzicht/overzicht/de-libero-b-v

De Bouwcampus; Omdat we geloven in het team en haar missie!

LOGO=logo-partner-van-de-bouwcampus

De Libero B.V.: Focus op de kern, start de dialoog!

Ridderkerk, 18-11-2015; Sinds deze zomer ondersteunt De Libero B.V. de afdeling plannen en regie van waterschap Hollandse Delta in haar transitie naar een hoogwaardige tactische club. Als ‘spin-in-het-web’ programmeert deze afdeling de kernactiviteiten van het waterschap. Met de geprogrammeerde activiteiten worden vereiste prestaties van zuiveringen, wegen- en waterwerken op betrouwbare en duurzame wijze voor de burger gegarandeerd.

De drijver achter de transitie is de keuze van het waterschap om Assetmanagement en het regiemodel expliciet als leidende principes voor de gehele organisatie te adopteren. Op dit moment wordt samen met de medewerkers de laatste hand gelegd aan de nieuwe structuur en rollen van de afdeling. Op basis van een overzichtelijke Infographic wordt voortdurend de dialoog met de medewerkers gezocht ten aanzien van de kernelementen in de transitie.

Schermafbeelding 2015-11-27 om 11.46.33

De Libero B.V. gelooft niet in onnodig grote (en vaak dure…) transitieconstructies met bijbehorende dikke documenten, georganiseerd ‘naast’ het reguliere werk. Wij geloven in de kracht van de dialoog met professionele, vakkundige medewerkers, het op toegankelijke wijze inzichtelijk maken van de kernelementen in de transitie en een ontwikkeling over de as van de dagelijkse praktijk.

De Libero B.V. – Inzicht door overzicht.

De Libero B.V. ontwikkelt Bouwstandaard beheerorganisatie

De Libero B.V. sluit overeenkomst met de 3 Brabantse waterschappen voor het inrichten en implementeren van de Bouwstandaard beheerorganisatie.

Breda, 29-5-2015; Onder de noemer “Winnend Samenwerken” hebben de 3 Brabantse waterschappen (Brabantse delta, de Dommel en Aa en Maas) 2 jaar geleden besloten een gemeenschappelijke Bouwstandaard te ontwikkelen waarin standaard kwaliteitseisen voor waterschapsassets zijn beschreven.

Met de Bouwstandaard worden grote synergievoordelen beoogd, wordt samenwerken sterk vereenvoudigd en wordt bijgedragen aan een constante verbetering van het bouwproces. Andere waterschappen kijken alvast met volle belangstelling mee. Op termijn liggen er dan ook kansen voor structurele kennisuitwisseling over de grenzen van de Brabantse waterschappen heen.

Winnend Samenwerken

Nu de Bouwstandaard als kennisbibliotheek steeds meer vorm krijgt, wordt de druk op een goed ingerichte beheerorganisatie (processen, besturing en bemensing) steeds groter. Daarom heeft het Brabantse samenwerkingsverband onlangs een overeenkomst met De Libero B.V. gesloten om ze te ondersteunen in het ontwerpen en implementeren van een toekomstbestendige beheerorganisatie.

De Libero B.V. introduceert onafhankelijke challenge sessies

De Libero, G4 Result & Thuraround bundelen krachten in onafhankelijke challenge sessies voor tenderteams.

Waalwijk, 5-1-2015; Over het algemeen blijken tendertrajecten enorme snelkookpannen te zijn voor inschrijvers. Onder grote tijdsdruk worden ze geacht om al in een vroeg stadium belangrijke keuzes te maken t.a.v. de uitgevraagde opdracht. Deze keuzes zijn bepalend voor de winstkans en bovendien voor de faalkosten van het project na behaalde winst.

Om de mijlpalen in een tender te halen, moet een tenderteam noodgedwongen al vroeg voor een tender- en project strategie kiezen. Erg veel tijd om dit tijdens het tendertraject te evalueren lijkt er niet te zijn, laat staan om het te verbeteren. De ervaring leert dan ook deze teams onder hoge druk geen tijd hebben (of nemen) voor reflectie en bezinning. Ze komen in een bepaald momentum, een zogeheten flow of liever rush terecht.

In deze rush gaan persoonlijke voorkeuren, impliciete aannamen en vooringenomen overtuigingen van het team vaak de boventoon voeren. De kans bestaat dan ook dat het team een blinde vlek ontwikkelt voor het perspectief van de klant. De kern van de zorgen van de klant en de werkelijk gewenste waarde die geleverd moet worden, lijken gedurende het traject langzaam uit zicht te raken. En juist dat is een groot afbreukrisico als het gaat om de beste zijn, tijdens maar ook na de tender!

G4resultThurAroundDLBOm dit risico te vereffenen, is De Libero B.V. recentelijk door een grote aannemer in de bouw- en infra sector gevraagd om een onafhankelijke challenge sessie te organiseren.

De uitdrukkelijke opdracht was om een van de tenderteams op basis van intervisie een kritische te bevragen op:

  • een goede perceptie van de klantvraag,
  • het daaruit op te maken begrip in de kern van de problematiek van de klant en
  • de effectiviteit van de hierop geformuleerde tender- en project strategie.

Aanvullend was de wens om in gezamenlijkheid verbeteringen voor geconstateerde zwakke plekken te formuleren.

Samen met Thur@round management B.V. en G4 Result B.V. heeft De Libero B.V. een team geleverd dat in december van dit jaar garant heeft gestaan voor een vlijmscherpe eerste challenge sessie. De onderlinge samenwerking tussen de 3 partijen is hierbij zo soepel verlopen dat nu gedacht wordt een structureel partnership op te zetten rondom dit soort challenges.

Wordt vervolgd…

De Libero B.V. & Quatre C B.V. vormen partnership in ISO/IEC 15504 assessments

De Libero B.V. en Quatre C Inkoopconsultancy B.V. initiëren partnering in integrale asssessment diensten voor projectorganisaties.

Nieuwegein, 12-12-2014; 

De Libero B.V. en Quatre C Inkoopconsultancy B.V. hebben in 2014 voor het eerst formeel en naar grote tevredenheid van haar klant samengewerkt in het uitvoeren van volwassenheid metingen (ISO/IEC 15504 assessments).

QuatrecDLBBeide organisaties voeren al geruime tijd dergelijke assessments uit met de ISO/IEC 15288 als standaard proces referentiemodel. Ondertussen leert de ervaring dat we de efficiency en effectiviteit van onze dienstverlening drastisch kunnen verbeteren door onze klanten integraler te ondersteunen tijdens dit soort groei- en ontwikkeltrajecten.

Dit doen we o.a. door al vroegtijdig aan de voorkant van een project te adviseren bij de inrichting van het projectmanagement systeem, gedurende het project evaluaties uit te voeren op basis van informele assessments, te ondersteunen in contract compliancy en formal assessments en tenslotte projectorganisaties te begeleiden bij een adequate implementatie van geconstateerde verbeteringen.

Door de constructieve samenwerking die we in 2014 hebben ervaren en de toegevoegde waarde die we hierdoor aan onze klanten hebben kunnen leveren, is de intentie uitgesproken om onze diensten in dergelijke groei- en ontwikkeltrajecten in 2015 meer in gezamenlijkheid uit te bouwen en aan te bieden.

WSHD en De Libero B.V. ontwikkelen projectenorganisatie

Waterschap Hollandse Delta en De Libero B.V. sluiten prestatiecontract voor het ontwikkelen van de projecten organisatie.
ba0721c0-27ea-11e4-a361-12313d318c38-large

Ridderkerk, 19-8-2014; Door toegenomen druk op een efficiëntere projectrealisatie, in een context, waar belangrijke transformaties in de bouwketen inmiddels onomkeerbaar zijn geworden, wacht het Waterschap de komende jaren een grote ontwikkel opgave. In deze opgave moeten wijzingen t.a.v. de besturing, werkwijze en vaardigheden in het portfolio worden doorgevoerd. Vanuit een gedeelde visie op verandering heeft De Libero B.V. een opgave-gestuurde aanpak uitgewerkt om deze transitie duurzaam en over de as van de projecten praktijk tot stand te gaan brengen.

CCY met glans door proefaudit PAS 55-1:2008

Proefaudit PAS 55-1:2008 beloofd een best-in-class Asset Management Organisatie voor CCY !

COENTUNNEL COMPANYA’dam 16-12-2013; Lloyd’s Register heeft het nieuwe management systeem voor de Coentunnel Company (CCY) in opzet onderworpen aan een proefaudit tegen de eisen uit de PAS-55. De bevindingen zijn behoorlijk lovend. Loyd’s spreekt in haar rapport van een erg handzaam en toegankelijk opgezet management systeem dat een volledige indruk maakte dat bovendien is opgezet conform de ISO15288 standaard. Hiermee heeft ons team in korte tijd een fantastische prestatie geleverd op naar de roll-out !

Eerste successen voor configuratie management HWBP

De eerste programma baseline voor het HWBP van het WSHD is vastgesteld!

EvDRidderkerk 17-10-2013; Het HWBP programma van het WSHD bestaat uit een aantal dijkversterkingsprojecten met een soortgelijke scope en contractvorm. Teneinde de time-to-market van deze projecten te versnellen onder borging van een lerend effect voor de organisatie, heeft De Libero B.V. een proces ontwikkeld om de object- en proces specificaties te standaardiseren. De eerste pilot heeft een reductie in doorlooptijd van ca. 50% opgeleverd! Vanaf 21-10-2013 wordt het proces programma breed uitgerold.